Krijg ik na het terugkommoment een attest of getuigschrift?