FAQ

FAQ

 • Wat als je rijbewijs afgenomen is door de politie of de rechtbank?

  Als je rijbewijs is ingetrokken door de politie of als het vervallen verklaard is door de rechtbank ben je nog altijd verplicht om het terugkommoment mee te volgen.
  Je kan het terrein makkelijk bereiken met het openbaar vervoer.
  Tijdens de praktijkoefeningen mag je echter niet aan het stuur zitten.

 • Wat als ik te laat arriveer op het terugkommoment waarvoor ik inschreef?

  Als je te laat arriveert kan je niet meer deelnemen aan het terugkommoment. Ook al is dit maar enkele minuutjes! We moeten voor aanvang jouw Identiteitskaart ontvangen en invoeren op het platform van de Overheid.
  Na de start is het technisch niet meer mogelijk om jou in te schrijven. Als er op dezelfde dag op een later tijdstip nog een vrije plaats is of als iemand anders niet opdaagt voor een latere sessie kan je nog deelnemen.
  Als dit niet meer kan, dan zal je opnieuw betalend moeten inschrijven voor een sessie op een andere dag.
  Dus aub: Vertrek tijdig, houd rekening met mogelijke vertragingen in het verkeer. Je doet er jezelf en ook ons een groot plezier mee.

 • Wanneer moet ik het terugkommoment volgen?

  Als je verplicht bent om het terugkommoment te volgen moet je dit doen tussen de 6e en de 9e maand na het behalen van je definitief rijbewijs.
  Het is mogelijk dat je een uitnodigingsbrief krijgt van de Vlaamse Overheid die jou een langere termijn biedt. Dan geldt voor jou deze termijn.
  Check deze pagina voor de verlengingsmaatregelen omwille van Corona.

  Je kan enkel uitstel vragen omwille van medische redenen, omwille van een verblijf in het buitenland voor werk of studie en ook als je door een rechterlijke uitspraak in de gevangenis, in het ziekenhuis of in een psychiatrische instelling moet verblijven.

  Deze aanvraagformulieren dien je op te sturen naar de Vlaamse Overheid via dit contactpunt.

 • Waar kan ik inschrijven voor het terugkommoment?

  Je kan voor het terugkommoment in Gent en Dendermonde inschrijven via deze link.
  Als je graag een terugkommoment wil volgen buiten Oost-Vlaanderen kan je op deze pagina van de Vlaamse Overheid ook andere aanbieders terugvinden.

  Je kan enkel inschrijven en betalen via de website. Je betaalt bij inschrijving.

 • Waar kan ik het terugkommoment volgen?

  In Oost-Vlaanderen kan je dit volgen bij My Generation Drive op de site van Flanders Expo te Gent of op het terrein van Rijschool Traffix op de Mechelsesteenweg te Dendermonde.
  Ook kandidaten uit andere provincies zijn welkom in Gent en Dendermonde.
  De lijst van alle aanbieders vind je hier terug op de website van de Vlaamse Overheid.

 • Waar kan ik gewoon rijlessen volgen om te leren rijden en om mij voor te bereiden op een rijexamen?

  Dit zijn de erkende rijscholen uit Oost-Vlaanderen die ook betrokken zijn als organisator van het terugkommoment.
  Ze zijn ook alle 5 lid van Federdrive, de beroepsorganisatie van erkende rijscholen.

  Rijschool Traffix: Dendermonde, Meise, Asse, Mechelen, Merchtem, Puurs, Kontich, Berlare, Zele, Kalken, Lokeren, Wetteren

  Rijschool Vlaamse Ardennen: Ronse

  Rijschool Merelbeke: Merelbeke, Gent

  Rijschool Drongen Drives: Drongen

  Rijschool Donkmeer is Rijschool Traffix geworden.

  Je kan nog op zoek gaan naar andere erkende rijscholen die ook lid zijn van Federdrive via deze link.

 • Volgde je al een terugkommoment en kreeg je toch nog een uitnodiging of herinnering?

  Neem dan contact op met Toegepast Mobiliteitsbeleid via www.mow-contact.be

 • Mag ik het terugkommoment vroeger volgen?

  Neen, je dient het terugkommoment te volgen in de periode tussen 6 en 9 maand na afgifte van uw definitief rijbewijs. Wij kunnen jou niet registreren als je te vroeg wil deelnemen.

 • Krijg ik na het terugkommoment een attest of getuigschrift?

  De Vlaamse Overheid controleert of je het terugkommoment tijdig gevolgd hebt aan de hand van je inschrijving en je aanwezigheid (handtekening bij aanvang en op het einde).
  Je krijgt van ons ook een officieel attest van deelname mee. Je bent niet verplicht om dit bij te houden.

 • Kan je uitstel vragen voor het terugkommoment?

  Binnen de eerste termijn waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u omwille van ziekte, vrijheidsbeneming, studie- en beroepsredenen in het buitenland uitstel vragen. Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/terugkommoment. Er kan geen uitstel meer aangevraagd worden als uw eerste termijn verstreken is.

  Deze aanvraagformulieren dien je op te sturen naar de Vlaamse Overheid via dit contactpunt

 • Kan ik het terugkommoment volgen met een voertuig met automatische versnellingsbak?

  Ja, bij My Generation Drive op onze site te Gent en Dendermonde zijn er voertuigen met automatische versnellingen aanwezig.

 • Kan ik het terugkommoment nog volgen na de aanmaningsperiode?

  Na de einddatum van de aanmaningsperiode (die vermeld staat in aanmaningsbrief) kan je het terugkommoment nog altijd volgen. We raden dat ook aan. Je betaalt wel een toeslag van € 60 die wij dienen door te storten aan de Vlaamse Overheid.
  Veel beter is dat je het terugkommoment tijdig volgt want na de aanmaningsperiode loop je het risico van vervolging en boetes tot € 4000.

 • Kan ik het terugkommoment in het Frans of in een andere taal dan het Nederlands volgen?

  Als uw rijbewijs is afgeleverd in een Vlaamse gemeente of stad dan bent u ook verplicht om het terugkommoment in het Nederlands te volgen.
  De Overheid verbiedt ons om tolken of familieleden toe te laten tot het terugkommoment om te vertalen.
  Je kan voor meer info hierover contact opnemen met de Vlaamse Overheid via het telefoonnummer 1700 of
  www.mow-contact.be

  Si votre permis de conduire a été délivré dans une commune ou ville Flamande, vous êtes obligés de suivre le terugkommoment en néerlandais.

  Le gouvernement ne nous permet pas d’ autoriser des interprètes ou des membres de la famille à faire la traduction.

  Pour plus d’info, vous pouvez contacter le gouvernement Flamand au numero 1700 ou par mail www.mow-contact.be

  If your driving license has been delivered in a Flemish city or municipality, you are also obliged to follow the ‘terugkommoment’ in Dutch.
  The Government prohibits us from allowing interpreters or family members to translate.
  For more information, please contact the Flemish Government by calling 1700 or www.mow-contact.be

 • Ik heb geen uitnodigingsbrief ontvangen, maar wel een aanmaningsbrief. Moet ik dan de toeslag betalen?

  Ja. De herinneringsbrief is een extra dienstverlening van de Vlaamse Overheid. Als beginnende bestuurder is het je eigen verantwoordelijkheid om op te volgen wanneer je het terugkommoment dient te volgen.

 • Hoeveel kost het terugkommoment?

  De kostprijs van het terugkommoment wordt jaarlijks geïndexeerd.
  Je betaalt bij de inschrijving een voorschot. Op de dag dat je het terugkommoment volgt kan het verschil met de dan door de Overheid vastgelegde prijs bijgevraagd worden.
  In 2024 is de vastgelegde deelnameprijs € 122.
  Als je het terugkommoment te laat volgt betaal je 61 euro extra. Wij dienen dit extra bedrag dan door te storten aan de Vlaamse Overheid.

  Die € 61 dien je te betalen met bankkaart op het moment van deelname.
  Te laat wil zeggen: niet tussen de 6e en de 9e maand na het behalen van je rijbewijs maar later.
  Als je langer dan 11 maanden wacht om in te schrijven kan je vervolgd worden of kunnen de boetes nog hoger oplopen tot maximaal 4000 euro.
  We raden jou aan om nog deel te nemen, ook al ben je te laat.

 • Hoelang duurt het terugkommoment?

  Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur.
  Er is een kennismakingsgesprek van een half uur, voor de praktijkoefeningen op het terrein wordt 2 uur voorzien en het afsluitend groepsgesprek duurt anderhalf uur.

  Als het terugkommoment start om 10u15 dan is er een middagpauze van een half uur voorzien.
  Zorg dat je tijdig aanwezig bent om zeker te zijn dat je kan deelnemen!

 • Hoe weet ik of ik het terugkommoment moet volgen?

  Elke persoon die aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • Tussen 1 oktober 2017 en nu een voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld* hebben
  • Het voorlopig en definitief rijbewijs ontvangen hebben in een Vlaamse gemeente
  • 6 tot 9 maanden in het bezit zijn van een rijbewijs

  Je kan op ‘Mijn burgerprofiel’ ook jouw persoonlijke situatie nakijken en zien wanneer je het terugkommoment moet volgen.

  *Je moet het terugkommoment niet volgen als je:
  Voor 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs had en dit nadien enkel omruilde omdat er een tweede of nieuwe begeleider op vermeld werd, omdat het beschadigd was, omdat je het verloren had of omdat je foto niet meer gelijkend was.

 • Hoe kan ik mijn afspraak annuleren?

  Je kan een afspraak kosteloos annuleren of verplaatsen als je dit minstens 7 dagen vooraf laat weten.
  Als je deze 7 dagen niet respecteert zal de inschrijfkost volledig in rekening worden gebracht.
  Enkel bij acute ziekte of een onverwachte opname in het ziekenhuis kan je nog tot de dag zelf annuleren of verplaatsen op voorwaarde dat er een doktersattest wordt doorgestuurd naar admin@mygenerationdrive.be . Een nieuwe afspraak wordt pas ingepland na ontvangst van het doktersattest.
  Bij oproeping door de werkgever, verlof, vakantie, vergeten afspraak, geplande ziekenhuisopname, afspraak bij de tandarts,… (niet limitatieve opsomming) wordt dus het volledige inschrijfgeld aangerekend.
  Bij laattijdige annulatie of te laat of niet komen opdagen op de afspraak zal ook de volledige inschrijfkost in rekening worden gebracht. Je zal dan opnieuw dienen in te schrijven en opnieuw dienen te betalen.

  Communicatie over annuleren of verplaatsen verloopt via admin@mygenerationdrive.be

  Let op: komt door verplaatsen of annulatie jouw deelname aan het terugkommoment in je eerste periode in het gedrang? Uitstel kan aangevraagd worden tot de allerlaatste dag van uw eerste periode. Zie www.vlaanderen.be/terugkommoment

   

   

 • Dien ik met mijn eigen voertuig de praktijkoefeningen te doen?

  Nee, alle praktijkoefeningen gaan door met de voertuigen van My Generation Drive.