FAQ

1Hoe weet ik of ik het terugkommoment moet volgen?
Je bent verplicht om een terugkommoment te volgen als je een voorlopig rijbewijs gekregen hebt vanaf 1 oktober 2017, tenzij je al een voorlopig had van voor 1 oktober 2017 en je dit nadien enkel omruilde omdat er een tweede of nieuwe begeleider op vermeld werd, omdat het beschadigd was, omdat je het verloren had of omdat je foto niet meer gelijkend was.
  • Je krijgt een uitnodigingsbrief van de Vlaamse Overheid om in te schrijven. Daarop kan een inschrijvingstermijn aangeduid staan die afwijkt van de 6 tot 9 maanden-regel. Deze uitzonderingstermijn is dan geldig voor jou persoonlijk.
  • Je kreeg een voorlopig rijbewijs vanaf 1 oktober 2017: wel terugkommoment. Je kreeg enkel een voorlopig rijbewijs voor 1 oktober 2017: geen terugkommoment.
  • Je kreeg een voorlopig rijbewijs (18M of 36M) voor 1 oktober 2017 en wisselde dit om naar een ander voorlopig rijbewijs (18M of 36M) vanaf 1 oktober 2017: wel terugkommoment.
  • Je kreeg een voorlopig rijbewijs (18M of 36M) voor 1 oktober 2017 en liet daar een andere of extra begeleider op vermelden vanaf 1 oktober 2017: geen terugkommoment.
  • Je kreeg een voorlopig rijbewijs (18M of 36M) voor 1 oktober 2017 en je kreeg een duplicaat vanaf 1 oktober 2017 omwille van verlies of beschadiging of een nieuwe foto: geen terugkommoment.
2Waarom moet ik een terugkommoment volgen?
Het terugkommoment is door de Vlaamse Overheid in het traject van rijopleiding opgenomen naar Oostenrijks voorbeeld. In Oostenrijk zijn de auto-ongevallen met jongeren drastisch afgenomen sinds de invoering van het terugkommoment. Daar duurt een terugkommoment meerdere dagen en kost het meer dan 1500 euro. Het terugkommoment past binnen de visie van het LOVE-principe: Leren – Oefenen – Vervolmaken – Eeuwig leren. Een rijbewijs behalen is geen garantie op levenslang veilig rijden. De overheid wil ook na het behalen van een rijbewijs via bewustwordingscampagnes en opleidingen er alles aan doen om de kans op slachtoffers in het verkeer zo klein mogelijk te maken. Jongeren blijken meest betrokken te zijn in ongevallen tussen de 6e en de 9e maand na het behalen van een rijbewijs. Het terugkommoment is dus statistisch gezien een uitgelezen moment om aan bewustwording te werken, ook al hoorde je enkele maanden geleden van een examinator dat je goed genoeg kan rijden om de toelating te krijgen om alleen met de auto het verkeer in te gaan.
3Hoe lang duurt het terugkommoment?
Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur. Er is een kennismakingsgesprek van een half uur, voor de praktijkoefeningen op het terrein wordt 2 uur voorzien en het afsluitend groepsgesprek duurt anderhalf uur. Zorg dat je tijdig aanwezig bent om zeker te zijn dat je kan deelnemen!
4Waar kan ik het terugkommoment volgen?
In Oost-Vlaanderen kan je dit volgen bij My Generation Drive in Gent of Dendermonde. Ook kandidaten uit andere provincies zijn welkom. Hier kan je zien hoe je deze locaties makkelijk bereikt met het openbaar vervoer of met de auto. De locaties in andere Vlaamse provincies vind je terug op de website van de Vlaamse Overheid.
5Hoeveel kost het terugkommoment:
Het terugkommoment kost € 102 euro. Je betaalt dit bedrag bij de inschrijving. Als je het terugkommoment te laat volgt betaal je 51 euro extra voor de eerste 2 maanden dat je te laat bent. Wij dienen dit extra bedrag dan door te storten aan de Vlaamse Overheid. Te laat wil zeggen: niet tussen de 6e en de 9e maand na het behalen van je rijbewijs maar later. Als je langer dan 11 maanden wacht om in te schrijven kan je vervolgd worden of kunnen de boetes nog hoger oplopen tot maximaal 4000 euro.
6Waar kan ik inschrijven voor het terugkommoment?
Je kan voor het terugkommoment in Gent inschrijven via deze link. Als je graag een terugkommoment wil volgen buiten Oost-Vlaanderen kan je op deze pagina van de Vlaamse Overheid ook andere aanbieders terugvinden.
7Wanneer moet ik het terugkommoment volgen?
Als je verplicht bent om het terugkommoment te volgen (ben je niet zeker? Klik hier) moet je dit doen tussen de 6e en de 9e maand na het behalen van je definitief rijbewijs. Het is mogelijk dat je een uitnodigingsbrief krijgt van de Vlaamse Overheid die jou een langere termijn biedt. Dan geldt voor jou deze termijn. Je kan enkel uitstel vragen omwille van medische redenen, omwille van een verblijf in het buitenland voor werk of studie en ook als je door een rechterlijke uitspraak in de gevangenis, in het ziekenhuis of in een psychiatrische instelling moet verblijven. Deze aanvraagformulieren dien je op te sturen naar de Vlaamse Overheid via dit contactpunt.
8Wat als ik te laat inschrijf voor het terugkommoment?
Als je verplicht bent om het terugkommoment te volgen moet dit tussen de 6 en de 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs. Als je te laat bent betaal je € 51 extra (boete van de Overheid) en heb je nog 2 maanden de tijd om het terugkommoment te volgen. Als je het dan nog niet gevolgd hebt kan je niet meer inschrijven en wordt er een proces verbaal opgesteld en doorgestuurd naar de Procureur.
9Krijg ik na het terugkommoment een attest of getuigschrift?
Je krijgt aan het einde van het terugkommoment een getuigschrift of attest dat bewijst dat je het terugkommoment gevolgd hebt. Dit moet je niet bij je hebben als je met de auto rijdt. Je moet dit ook niet afgeven op het gemeentehuis of stadhuis. De Vlaamse Overheid controleert of je het terugkommoment tijdig gevolgd hebt aan de hand van je inschrijving en je aanwezigheid (handtekening bij aanvang en op het einde).
10Kan ik het terugkommoment in het Frans of in een andere taal dan het Nederlands volgen?
Het terugkommoment wordt enkel in de Vlaamse gemeenten georganiseerd en je kreeg ook je voorlopige of definitieve rijbewijs in een Vlaamse gemeente dus het terugkommoment kan ook enkel in het Nederlands gevolgd worden. Als je de Nederlandse taal niet machtig bent kan je wel beroep doen op ene beëdigde tolk. Je maakt zelf een afspraak met de tolk. Een tolk kan je vinden via de website van de Beroepsvereniging van Beëdigd Vertalers en Tolken.
11Wanneer en hoe kan ik uitstel vragen?
Je kan enkel uitstel vragen omwille van medische redenen, omwille van een verblijf in het buitenland voor werk of studie en ook als je door een rechterlijke uitspraak in de gevangenis, in het ziekenhuis of in een psychiatrische instelling moet verblijven. Deze aanvraagformulieren dien je op te sturen naar de Vlaamse Overheid via dit contactpunt.
12Wat als je rijbewijs afgenomen is door de politie of de rechtbank?
Als je rijbewijs is ingetrokken door de politie of als het vervallen verklaard is door de rechtbank ben je nog altijd verplicht om het terugkommoment mee te volgen. Je kan het terrein makkelijk bereiken met het openbaar vervoer. Tijdens de praktijkoefeningen mag je echter niet aan het stuur zitten.
13Hoe kan ik een klacht indienen?
Als je een klacht hebt over het terugkommoment dat je volgde neem je best contact op met de organisator. Voor onze terugkommomenten is dat via admin@mygenerationdrive.be . Je kan voor klachten over de instelling of de lesgevers ook altijd contact opnemen met het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid via www.mow-contact.be